Akademia
mistrzów
efektywności

Zwinne wdrażanie strategii
Przetłumacz cele strategiczne na OKRy, wdrażaj je i usprawniaj doświadczenie klienta.

Zwinny zespół
Optymalizują procesy, dostarczają wartość do klientów i szybko wykorzystuj nowe możliwości.

Kompetencje społeczne
Buduj dobre relacje, nie trać wartościowych ludzi, osiągaj cele i mniej się stresuj.

Budowa kultury organizacyjnej
Zwiększaj współpracę, zaangażowanie, efektywność, szybkość, elastyczność i innowacyjność.

Zwinne przywództwo 4.0
Nauczyć się jak być zwinnym liderem, szybko usprawniać firmę, osiągać cele i nie stresować się.

Jak tworzyć efektywne zespoły
Nauczy się jak tworzyć efektywne zespoły oraz jak poprawiać efektywność i eliminować dysfunkcje.

Optymalizacja przepływu pracy z Kanban
Zrozum, wizualizuj i mierz przepływ pracy w celu doskonalenia i efektywnego dostarczania rezultatów.

Modelowanie procesów z użyciem BPMN
Naucz się modelować i usprawniać procesy szybko, zgodnie z oczekiwaniami, bez błędów.