fbpx

Zwinna organizacja

Stwórz konkurencyjną i elastyczną organizację, która szybko reaguje na zmiany rynkowe, wykorzystuje nowe technologie i innowacje.

Zwinne wdrażanie strategii (OKR)

Przełóż strategię na cele i oczekiwane rezultaty (OKR) i uzgodnij sposób wykonania z zespołami.

Zwinny zespół

Naucz się technik, umiejętności i narzędzi, które pozwolą Ci zbudować efektywny zespół Agile.

Optymalizacja przepływu pracy z Kanban

Zorganizuj, zwizualizuj i mierz systemy pracy w celu ciągłego doskonalenia i konsekwentnego dostarczania rezultatów.

Scrum Master

Naucz się jak wspierać wielofunkcyjne i samoorganizujące się zespoły w osiąganiu celów oraz dostarczaniu wartości biznesowej.

Product Owner/Product Manager

Naucz się jak efektywnie tworzyć i maksymalizować wartość produktu od pomysłu do wdrożenia.

Budowa kultury organizacyjnej

Warsztat projektowania angażującej kultury organizacyjnej, która wspiera Twoją strategię.

Zwinne przywództwo 4.0

Naucz się wyczuwać i reagować na zmiany w otoczeniu za pomocą działań, które są skoncentrowane, kreatywne, szybkie i elastyczne.

Jak budować efektywne zespoły

Dowiedz się jak budować efektywne zespoły w świece VUCA i BANI oraz jak poprawiać efektywność i eliminować dysfunkcje.

Innowacyjny zespół

Dowiedz się jak stworzyć zespół, który tworzy innowacje i przećwicz to w trakcie warsztatu

Kompetencje społeczne

Poznaj tajniki komunikacji z osobami o innym stylu komunikacji. Naucz się budować dobre relacje, nie trać ludzi i osiągaj swoje cele.

Cyfryzacja procesów

Naucz się jak optymalizować procesy, cyfryzować je i automatyzować. Dowiedz się jak zaprojektować informatyczny system wspierający zarządzanie.

Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych

Naucz się modelować procesy w notacji BPMN i wykorzystywać program Visual Paradigm. Poznaj sprawdzone wzorce projektowe i antywzorce.