fbpx
Plecy

Oceń zwinność swojej organizacji

LogotypDP

Diagnoza Agile 360°

Czy chcesz się dowiedzieć jak działają nowoczesne firmy, które szybko rosną i elastycznie reagują na zmiany w turbulentnym otoczeniu. Sprawdź jak Twoja firma wypada na ich tle i co musisz zrobić, żeby osiągnąć najwyższy poziom zwinnności.
Wszystkie działania na które Twoja firma wydaje pieniądze powinny wspierać realizację strategii. Dlatego diagnozę przeprowadzamy w odniesieniu do Twojej strategii i otoczenia w którym działasz.

Co zyskasz?

Jeśli jesteś ambitnym menadżerem, który chce szybko odnosić sukcesy, musisz stworzyć w firmie nowoczesny zwinny system zarządzania. A co Ci to da:

 • skrócisz czas dostarczania produktów i usług na rynek,
 • będziesz szybko reagować na zmiany w otoczeniu i dostosowywać firmę,
 • wyeliminujesz wąskie gardła i nieefektywności,
 • dopasujesz organizację do tworzenia wartości dla klienta,
 • poprawisz jakość,
 • zaczniesz tworzyć innowacje i ciągle doskonalić organizację,
 • zyskasz zaangażowanych pracowników,
 • poprawisz efektywność zespołów i współpracy między zespołami,
 • przestaniesz obawiać się  nieprzewidywalności otoczenia.

Zrozum, ucz się, zmieniaj

Zrozumienie poziomu zwinności organizacji jest ważne, ponieważ wpływa na to, co musisz zrobić, aby przeprowadzić trwałe zmiany, osiągnąć trwały wzrost i zyskać elastyczność.

Poznaj poziom zwinności

Zmiany organizacyjne i wdrażanie strategii odniosą sukces tylko wtedy, gdy Twoja kultura będzie wspierać te zmiany. Nasza diagnoza dostarcza danych na temat status quo, aby wybrać właściwą drogę do trwałej zmiany.

Rozwijaj umiejętności przywódcze

Poznaj obszary do rozwoju przywództwa i procesów w Twojej organizacji.  Daje to Twoim pracownikom informacje, których potrzebują, aby wziąć odpowiedzialność za rozwój, codzienne decyzje i zadania.

Podejmuj lepsze decyzje

Diagnoza Agile 360° dostarczy informacji o sposobie podejmowania decyzji w Twojej organizacji, pokaże zależności, wąskie gardła, struktury, szybkość i ich wpływ na pracowników i wyniki.

Obszary diagnozy

Wszystkie działania na które Twoja firma wydaje pieniądze powinny wspierać realizację strategii. Dlatego diagnozę przeprowadzamy w odniesieniu do Twojej strategii i otoczenia w którym działasz. Ocenimy Twoją organizację w 4 obszarach:

 • Strategia (czy poradzi sobie w zmieniającym się otoczeniu)
 • Kultura organizacyjna (jak wspiera strategię)
 • Przywództwo (czy jest odpowiednie do strategii i kultury organizacyjnej)
 • Model operacyjny i zarządzanie (jak efektywnie organizacja dostarcza wartość i wdraża strategię)

Obszar 1: Strategia

Ocenimy czy Twoja strategia potrzebuje zmiany, żeby organizacja mogła skutecznie konkurować w szybko zmieniającej się gospodarce i sprostać nowym wyzwaniom:

 • pozycja w branży
 • ocena rynków na których działa firma
 • obecność w atrakcyjnych kategoriach
 • ocena wyników finansowych
 • wartość przedsiębiorstwa
 • przywództwo technologiczne
 • dojrzałość modelu biznesowego
 • zasoby i zdolności biznesowe
 • zdolność do zmiany strategii
 

Obszar 2: Kultura organizacyjna

Ocenimy w jaki sposób kultura organizacyjna wspiera realizację strategii. 

 • Ocenimy DNA kultury Agile:
  • Orientacja na klienta, cele i rezultaty
  • Wspólne wartości
  • Zaufanie i transparentność
  • Dobre samopoczucie i satysfakcja
  • Integracja i współpraca zespołów
  • Autonomiczne zespoły
  • Zdolność do wdrażania zmian
  • Innowacje
  • Nauka i doskonalenie
 • porównamy obecną oraz preferowaną kulturę i ocenimy trudność w jej osiągnięciu oraz wskażemy możliwe przeszkody 
 • ocenimy czy obecny typ kultury wspiera strategię
 • ocenimy różnice kulturowe między subkulturami: wykonawczą, operacyjną i wspierającą
 • wskażemy mocne i słabe strony kultury
 • porównamy profil kulturowy do firm w branży

Obszar 3: Przywództwo

Ocenimy, czy liderzy posiadają kompetencje przywódcze, które organizacja powinna rozwijać, żeby skutecznie zarządzać w turbulentnym otoczeniu i wdrażać strategię.

Ocenimy 45 kompetencji przywódczych każdego menadżera i:

 • wskażemy ile kompetencji jest w schyłkowych, rozwijanych, wschodzących (czyli takich na które należy postawić w przyszłości),
 • wskażemy, których kompetencji przywódczych nie należy rozwijać, ponieważ są reliktem przeszłości, a które wymagają rozwoju,
 • ocenimy które kompetencje wspierają strategię i preferowaną kulturę organizacyjną, a które nie powinny być rozwijane, a nawet używane,
 • ocenimy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wskażemy mocne i słabe strony.

Obszar 3: Model operacyjny i zarządzanie

Model operacyjny wpływa na wydajność dostarczania wartości do klientów i realizacji strategii. Dowiedz się co blokuje Twoją efektywność i poznaj rekomendacje oraz najlepsze praktyki, które pomogą Ci być bardziej zwinnym w następujących obszarach:

 • Budowa doświadczenia klientów
 • Odkrywanie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa
 • Pomiar efektywności
 • Organizacja i zarządzanie Agile
 • Kultura i doświadczenie pracowników
 • Zarządzanie dostarczaniem wartości
 • Zarządzanie platformą rozwiązań technologicznych
 • Zwinne zespoły

Jak przeprowadzamy diagnozę

Krok 1: Zbieranie danych

Twoi pracownicy wypełnią ankiety, na bazie doświadczeń kilku ostatnich tygodni. Dane te są rejestrowane anonimowo, a ich wypełnienie zajmują tylko kilka minut. Menadżerowie dodatkowo wypełnią ankiety dotyczące zachowań menadżerskich. Przeprowadzimy też krótkie wywiady ze Starszymi Liderami i Zarządem (1-2 godziny).

Krok 2: Przygotowanie diagnozy

Po zebraniu wystarczającej ilości danych wygenerujemy raport, który pokazuje dokładny obraz kultury organizacyjnej, stylu przywództwa, stylu zarządzania, efektywności rozwiązań stosowanych w operacjach.

Krok 3: Omówienie wyników

Zaprezentujemy wyniki diagnozy i omówimy je z Zarządem. Na życzenie omówimy diagnozę z każdym menadżerem. Na tym etapie nasza praca się nie kończy. Możemy przygotować plan zmian, niezbędne szkolenia i zaoferować wsparcie w trakcie wdrożenia.

Krok 4: Podejmij działania

Znając aktualny stan swojej organizacji, możesz zdefiniować właściwe sposoby i metody zmian lub usprawnień w celu zdobycia przewagi rynkowej, stworzenia przestrzeni dla innowacji i osiągnięcia celów strategicznych.

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Na co czekasz. Umów się na rozmowę, rozwiej wątpliwości, wykonaj diagnozę i zacznij usprawniać swoją firmę.