fbpx
Plecy

Oceń efektywność swojego zespołu

LogotypDP

Diagnoza efektywności zespołu 360°

W kwestii wydajności, zespoły liczą się bardziej niż jednostki. Organizacja nie powinna przydzielać pracy ludziom tylko zespołom, a zespół jest najmniejszą jednostką tworzącą wartość.
Dowiedz się co szwankuje w Twoim zespole i co musisz zrobić, żeby osiągnąć najwyższy poziom efektywności.
Wszystkie działania na które Twoja firma wydaje pieniądze powinny wspierać realizację strategii. Dlatego diagnozę przeprowadzamy w odniesieniu do Twojej strategii .

Co zyskasz?

Jeśli jesteś ambitnym menadżerem, który chce szybko odnosić sukcesy, musisz budować w firmie efektywne zespoły. A co Ci to da:

 • zwiększysz zaangażowanie pracowników,
 • poprawisz współpracę w zespole i między zespołami,
 • poprawisz efektywność tworzenia i dostarczania wartości,
 • skrócisz czas dostarczania produktów i usług na rynek,
 • wyeliminujesz wąskie gardła i nieefektywności,
 • poprawisz jakość,
 • zaczniesz tworzyć innowacje i ciągle doskonalić organizację, 
 • będziesz szybciej podejmował decyzje,
 • zwiększysz identyfikację pracowników z firmą i zespołem,
 • poprawisz zadowolenie klientów,
 • zwiększysz otwartość na zmiany,
 • zmniejszysz rotację,
 • usprawnisz dzielenie się wiedzą i uczenie zespołowe,
 • pozbędziesz się złych emocji w zespole,
 • będziesz sobie lepiej radził z kryzysami i trudnymi pracownikami.

Zrozum, ucz się, zmieniaj

Zrozumienie poziomu efektywności zespołu jest ważne, ponieważ wpływa na to, co musisz zrobić, aby przeprowadzić trwałe zmiany, osiągnąć trwały wzrost i zyskać elastyczność.

Oceń poziom efektywności

Zmiany organizacyjne i wdrażanie strategii odniosą sukces tylko wtedy, gdy Twoje zespoły  będą działały efektywnie. Nasza diagnoza dostarcza danych na temat status quo, aby wybrać właściwą drogę do trwałej zmiany.

Rozwijaj umiejętności przywódcze

Poznaj obszary do rozwoju przywództwa i procesów w Twoim zespole.  Daje to Twoim pracownikom informacje, których potrzebują, aby wziąć odpowiedzialność za rozwój, codzienne decyzje i zadania.

Podejmuj lepsze decyzje

Diagnoza efektywności zespołu 360° dostarczy informacji o potencjale zespołu, efektywności realizowanych procesów zespołowych, adekwatności przywództwa do zadań zespołu, pokaże wąskie gardła, nieefektywności i ich wpływ na pracowników i wyniki.

Obszary diagnozy

Każdy zespół na który Twoja firma wydaje pieniądze powinien wspierać misję przedsiębiorstwa i tworzyć wartość dla klientów lub innych działów. Dlatego diagnozę przeprowadzamy w odniesieniu do Twojej strategii, kultury organizacyjnej i wartości którą tworzy. Ocenimy Twój zespół w 4 obszarach:

 • Potencjał zespołu
 • Obsługiwane procesy
 • Procesy zespołowe
 • Kultura organizacyjna
 • Przywództwo

Obszar 1: Potencjał zespołu

Ocenimy czy Twój zespół ma potencjał do efektywnej pracy przy realizacji swoich zadań  i tworzenia innowacji. Wykryjemy wszystkie nieprawidłowości w budowie zespołu oraz realizowanych procesach społecznych. Badaniu zostaną poddane poniższe obszary:

 • Czy wszystkie role zespołowe zostały obsłużone
 • Czy istnieją w zespole role, które są odpowiedzialne za proces innowacyjny
 • Ocena procesu kreatywnego
 • Stopień różnorodności zespołu
 • Stopień spójności grupy
 • Poziom zaufania
 • Różnorodność osobowości
 • Wielkość zespołu
 • Elastyczność członków zespołu
 • Poziom autonomii
 • Zarządzanie talentami
 • Profile kompetencji
 • Zdolność tworzenia umysłu zbiorowego
 • Myślenie grupowe
 • Rywalizacja międzygrupowa
 • Tożsamość społeczna

Obszar 2: Obsługiwane procesy i procesy zespołowe

Procesy zespołowe decydują o efektywności realizacji zadań przez zespół. Dokonamy oceny procesów zespołowych ze szczególnym nastawienie na ocenę zwinności zespołu. Wg. Google dynamika zespołu ma większe znaczenie niż jego skład. Nasza analiza pomoże Ci wykryć nieprawidłowości, które skutkują niską efektywnością.

 • Planowanie
 • Synchronizacja
 • Komunikacja
 • Wsparcie zespołowe
 • Zarządzanie konfliktem
 • Rozwiązywanie problemów
 • Podejmowanie decyzji
 • Informacja zwrotna
 • Eksperymenty
 • Kreatywność
 • Wzmacnianie zespołu
 • Bezpieczeństwo psychologiczne
 • Relacje społeczne
 • Nauka na błędach
 • Nauka zespołowa
 • Zapewnienie jakości
 • Retrospekcja
 • Współpraca z klientem
 • Transparentność celów, zadań, procesów
 • Koncentracja na rezultatach
 • Sposób przygotowania i przekazywania zadań 

Obszar 3: Kultura organizacyjna

Ocenimy w jaki sposób kultura wspiera realizację zadań zespołu i jest zgodna z kulturą organizacji (wsparcie strategii). 

 • Ocenimy DNA kultury Agile zespołu:
  • Orientacja na klienta, cele i rezultaty
  • Wspólne wartości
  • Zaufanie i transparentność
  • Dobre samopoczucie i satysfakcja
  • Integracja i współpraca zespołów
  • Autonomiczne zespoły
  • Zdolność do wdrażania zmian
  • Innowacje
  • Nauka i doskonalenie
 • ocenimy różnice kulturowe między kulturą zespołu (wsparcie procesu), a kulturą organizacji (wspierającą strategię)
 • wskażemy mocne i słabe strony kultury

Obszar 4: Przywództwo

Ocenimy, czy liderzy posiadają kompetencje przywódcze, które  powinni rozwijać, żeby skutecznie zarządzać zespołem oraz czy stosują przywództwo adekwatne do zadań zespołu. Przywództwo zależy od zadań oraz różnorodności. Błędny dobór stylu przywództwa skutkuje niską efektywnością. 

Ocenimy 45 kompetencji przywódczych każdego menadżera i:

 • wskażemy ile kompetencji jest w schyłkowych, rozwijanych, wschodzących (czyli takich na które należy postawić w przyszłości),
 • wskażemy, których kompetencji przywódczych nie należy rozwijać, ponieważ są reliktem przeszłości, a które wymagają rozwoju,
 • ocenimy które kompetencje wspierają strategię i preferowaną kulturę organizacyjną, a które nie powinny być rozwijane, a nawet używane,
 • ocenimy adekwatność przywództwa do zadań zespołu a tym samym jego efektywność,
 • wskażemy mocne i słabe strony.

Jak przeprowadzamy diagnozę

Krok 1: Zbieranie danych

Twoi pracownicy wypełnią ankiety. Dane te są rejestrowane anonimowo, a ich wypełnienie zajmują tylko kilka minut. Dodatkowo menadżerowie wypełnią ankiety dotyczące zachowań menadżerskich. Przeprowadzimy też krótkie wywiady z menadżerem i zespołem oraz weźmiemy udział w spotkaniu zespołu oraz przyjrzymy się pracy.

Krok 2: Przygotowanie diagnozy

Po zebraniu danych wygenerujemy raport z wnioskami, który pokazuje dokładny obraz efektywności zespołu, stylu przywództwa, stylu zarządzania, efektywności rozwiązań stosowanych w operacjach.

Krok 3: Omówienie wyników

Zaprezentujemy wyniki diagnozy i omówimy je z menadżerem. Na tym etapie nasza praca się nie kończy. Możemy przygotować plan zmian, niezbędne szkolenia i zaoferować wsparcie w trakcie wdrożenia.

Krok 4: Podejmij działania

Znając aktualny stan swojego zespołu, możesz zdefiniować właściwe sposoby i metody zmian lub usprawnień w celu poprawy efektywności, eliminacji nieefektywności i zbudowania ducha zespołu, który zacznie pracować jak Szwajcarski zegarek.

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Na co czekasz. Umów się na rozmowę, rozwiej wątpliwości, wykonaj diagnozę i zacznij usprawniać swój zespół.