fbpx
Plecy

Wygraj kurs Zawód Menadżer

Wypełnij formularz i napisz jakie problemy chciałbyś rozwiązać. Jaką masz determinację, by to zmienić?

Weź udział w konkursie

.

Regulamin Konkursu "Biznesowy Wizjoner: Wygraj Kurs Zawód Menadżer"

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest firma Digital Passion Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Czesława Miłosz 12, 05-800 Pruszków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938002, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5342645530, REGON: 520656548, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 złotych, opłaconym w całości.

2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest umożliwienie jednej osobie wygrania kursu “Zawód Menadżer” o wartości 1650 PLN, w celu rozwinięcia umiejętności związanych z zarządzaniem.

3. Pytanie Konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie konkursowe: “Jakie problemy chciałbyś rozwiązać? Jaką masz determinację, by to zmienić?”

4. Zasady Udziału

 • Konkurs trwa od 23 listopada 2023 r. do 26 listopada 2023 r.
 • Odpowiedzi konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://digitalpassion.pl/konkurs/ 
 • Termin przesyłania zgłoszeń konkursowych: 26 listopada 2023 roku do godziny 23:59.
 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 • Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Nagroda

 • Nagrodą w konkursie jest kurs “Zawód Menadżer” o wartości 1650 PLN.
 • Nagroda nie może być spieniężona ani wymieniona na inne usługi czy produkty.
 • Zwycięzca ma rok od ogłoszenia wyników do wykorzystania wygranego kursu.

6. Jury

 • Jury konkursu składa się z:
  • Robert Wojtachnik
  • Edyta Gronek
  • Karolina Walczak

7. Ogłoszenie Wyników

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27 listopada 2023 roku do godziny 19:00 na stronie internetowej Digital Passion oraz w kanałach społecznościowych firmy.
 • Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie i mailowo.
 • W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona przekazana innemu kandydatowi.

8. Postanowienia Końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przez uczestników.
 • Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Digital Passion.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!