fbpx
Plecy

Znajdź najlepszy model zwinności dla Twojej organizacji

Zwinne pojedyncze zespoły

Zwinnosc 1

Zakres: model Agile obejmuje tylko wybrane zespoły (najczęściej IT)

Podejście: pilotażowe wdrożenie wybranych metod zwinnych (Scrum, Kanban) w wybranych zespołach

Zwinne projekty

Zwinnosc 2

Zakres: wdrożenie Agile w wybranych zespołach biznesowych i IT

Podejście: model Agile obsługuje wybrane czynności związane z zarządzaniem zmianą (najczęściej projekty)

Zwinna jednostka biznesowa

Zwinnosc 3

Zakres: model Agile wdrożony w strumieniach dostarczania wartości oraz we wdrażaniu zmian  

Podejście: organizacja firmy wokół strumieni dostarczania wartości, strumieni wdrażających zmiany, DevOps oraz wdrożenie metod Agile w zespołach obsługujących te strumienie

Zwinna organizacja

Zwinnosc 4

Zakres: model Agile wdrażają wszystkie funkcje operacyjne, wspierające i strategiczne

Podejście: wdrożenie zwinności w całym przedsiębiorstwie przez budowę zdolności biznesowych