2J0A3323-removebgx700

Projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne zarządzania

Szukamy rozwiązań, które wspierają przewagi strategiczne i poprawiają efektywność, a przy tym nie kosztują milionów. Pomożemy ci przejść przez cały proces wdrożenia od A do Z.

LogotypDP

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli

 • Nie wiesz jakie systemy informatyczne powinieneś wdrożyć, żeby poprawić efektywność firmy, wspierać przewagi konkurencyjne, a przy tym nie wydać milionów 
 • Przejmujesz się opóźnieniami, błędami, rezultatem
  niezgodnym z oczekiwaniami w projektach informatycznych
 • Chciałbyś pozbyć się stresu, przerzucania odpowiedzialności, pilnowania,…..
 • Doskonale znasz problemy komunikacyjne między światem IT, a biznesem i chcesz ich uniknąć
 • Chciałbyś wybrać takie rozwiązania, żeby za kilka lat nie okazały się przestarzałe i dostawcę, z którym dobrze się pracuje
Porażki w projektach
Wg The Standish Group raport za rok 2015 dla projektów informatycznych na podstawie 10.000 projektów

Jak zapewniamy sukces projektów?

Wiemy, że powodami problemów w projektach IT są:

 • Niewłaściwe zdefiniowanie wymagań
 • Zmiany potrzeb zamawiającego w trakcie wdrożenia
 • Właściwości poznawcze gatunku homo sapiens (wiem czego potrzebuję dopiero, jak to zobaczę)
 • Niewłaściwe metody zarządzania projektem
 • Zmienność w biznesie powoduje, że 50% wymagań jest nieaktualna po 6 miesiącach
 • Brak angażowania użytkowników
 • Brak koncentracji na celach biznesowych
 • Planowania wielkich wdrożeń

Jak sobie z poradzimy z problemami:

 • Wdrożenie ma konkretny cel – budowę zdolności biznesowych i poprawę konkretnych KPI, a nie wdrożenie aplikacji. Dzięki temu poprawiasz efektywność i budujesz przewagi strategiczne.
 • Będziemy dostarczać minimalny użyteczny produkt co 2 tygodnie
 • Zastosujemy zwinną metodę wdrożenia, kawałek po kawałku, żebyś mógł szybko zobaczyć efekty i dokonać modyfikacji
 • Przeszkolimy zespoły z efektywnej komunikacji i metod zarządzania projektami agile
 • Zaangażujemy użytkowników w proces wdrożenia, żeby szybko weryfikować efekty i wdrażać rozwiązanie w życie

Poznaj nasz proces wdrożenia systemów informatycznych

LogotypDP
 • Opracujemy strategię cyfryzacji, dzięki której będziesz wydawał pieniądze na aplikacje, które wspierają strategię firmy, budują przewagi konkurencyjne i podnoszą efektywność
 • Zoptymalizujemy operacje szukając wiele usprawnień i oszczędności
 • Zaprojektujemy i wybierzemy systemy informatyczne wspomagające zarządzanie oraz zadbamy o integracje
 • Zorganizujemy wybór dostawcy i zadbamy o korzystne dla Ciebie umowy
 • Zadbamy o sukces wdrożenia, oddając do użytku system, kawałek po kawałku

Poznaj kolejne kroki procesu

Kompletny proces obejmuje 6 kroków. Jeśli posiadasz już strategię cyfryzacji, a Twoje procesy nie wymagają optymalizacji, można go rozpocząć od kroku 3.

LogotypDP

Etap 1: Strategia cyfryzacji (opcja)

Celem tworzenia strategii cyfryzacji jest ustalenie jakie aplikacje i technologie będą wspierały strategię Twojej firmy i tworzenie przewag strategicznych przedsiębiorstwa. To dzięki przewagom wygrywasz na rynku.

Ustalisz najbardziej efektywną metodę prowadzenia projektów IT, która będzie pozwalała Ci na bieżąco szukać i wprowadzać oszczędności.

Dzięki strategii cyfryzacji nie będziesz wydawał pieniędzy na aplikacje i technologie, których nie potrzebujesz. Będziesz inwestował tylko w takie technologie, które razem z procesami i pracownikami zapewnią wsparcie Twojej strategii i będą tworzyły przewagi strategiczne. Będziesz wdrażał systemy IT z sukcesem.

LogotypDP

Etap 2: Optymalizacja operacji (opcja)

Nie informatyzujemy złych procesów!

Dlatego jeśli jest cień wątpliwości, czy Twoje procesy są optymalne, proponujemy ich optymalizację.

Zamienimy pracę organizowaną wokół hierarchii, na pracę wokół tworzenia wartości dla klienta. Poszukamy usprawnień i oszczędnościWyśrubujemy wydajność i wprowadzimy innowacje do zdolności (ludzie, procesy, aplikacje) wyróżniających Twoją firmę. Ograniczymy koszty zdolności nie wpływających na konkurencyjność. Wyeliminujemy złożoność procesów. Zaprojektujemy nową strukturę organizacyjną.

Pomożemy również w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Wyeliminujemy opóźnienia w procesie, marnotrawstwa, zbędne czekanie, procesy spaghetti, nadmiarową komunikację każdy z każdym, problemy z odpowiedzialnością, gaszenie pożarów, ponowną pracę.

LogotypDP

Etap 3: Analiza i projekt systemu informatycznego

Celem jest analiza realizowanych przez firmę procesów i zaprojektowanie wymagań na system informatyczny zarządzania.

Zaprojektujemy modele celów, sposób pracy użytkowników, master data (dane podstawowe), integracje z systemami, doświadczenie użytkownika.

Interesariusze tak naprawdę nie potrzebują wszystkiego, co według nich jest im potrzebne. Badania pokazują, że 60% funkcji nie jest używana. Naszą rolą jest ustalenie, czy konkretna prośba jest rzeczywiście wymaganiem.

Zakres prac:

 • Mapowanie procesów
 • Określenie potrzeb klienta
 • Zebranie wymagań biznesowych dla każdego systemu
 • Przygotowanie mapy funkcjonalności produktu (story mapping)
 • Zdefiniowanie integracji i masterdata (danych podstawowych)
 • Wytypowanie kluczowych dla wdrożenia funkcjonalności – MVP
 • Zdefiniowanie obszarów funkcjonalnych
 • Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, reguł biznesowych
 • Przygotowanie osadzonej na osi czasu roadmapy projektu
 • Określenie wymaganych zasobów ludzkich do realizacji projektu
Treść akordeonu
 • Modele celów:
  • Wymagania i reguły biznesowe
  • Wymagania niefunkcjonalne (wydajność, niezawodność, implementacyjne,..)
 • Modele interesariuszy (jak pracują na systemie)
  • Diagramy procesów (BPMN) lub mapa funkcjonalności (story mapping)
  • Przypadki użycia (jak użytkownicy będą używać aplikacji) lub historyjki użytkownika
 • Wymagania systemowe
  • Interfejsy z innymi systemami
  • Modele UML
  • UX/UI design (przepływ interfejsu użytkownika, widok-działanie-odpowiedź)
  • Architektura bezpieczeństwa (redundancja, wirtualizacja, cyberbezpieczeństwo)
 • Modele danych
  • Projekt masterdata
  • Raporty
 • Określenie zakresu minimalnego użytecznego projektu (MVP) – zdefiniujemy strumienie rozwojowe
 • Lista zadań (backlog)
 • Osadzona na osi czasu roadmapa projektu
LogotypDP

Etap 4: Wybór dostawcy

 • Zaproponujemy efektywną metodę wdrożenia. W razie potrzeby
  przeszkolimy personel Klienta i dostawcę.
 • Zdefiniujemy kryteria wyboru, uwzględniając czynnik technologiczny, metody produkcji oprogramowania, sytuację biznesową i strategię dostawcy.
 • Określimy wymagania co do serwisu dla każdej aplikacji (w zależności od jej wpływu na operacje)
 • Przygotujemy zapytanie ofertowe, zidentyfikujemy dostawców
 • Zorganizujemy demo day, wizyty u klientów, a jeśli trzeba pilota
 • Porównamy dostawców i dokonamy rekomendacji
 • Dostarczymy szablony umów:
  • Zabezpieczymy Cię przed problemami w trakcie wdrożenia – umowa wdrożeniowa agile.
  • Zabezpieczymy Cię przed upadkiem dostawcy lub zaprzestaniem rozwoju produktu – umowa depozytu kodów źródłowych.
  • Zabezpieczymy Cię przed wyciekiem poufnych danych – umowa NDA.
  • Zadbamy, żeby koszty utrzymania systemu były adekwatne do osiąganych korzyści – umowa utrzymaniowa.
LogotypDP

Etap 5: Development i testy

Celem jest wykonanie dostosowań, przetestowanie oraz dostarczenie działającego systemu informatycznego. To co nas wyróżnia to nie praca nad jednym projektem, ale organizacja złożonego wdrożenia w całym strumieniu dostarczania wartości. Naszą koncepcję zarządzania wymaganiami i produkcją oprogramowania pokazano na rysunku. U podstaw tworzenia oprogramowania leży strategia i dążenie do poprawy efektywności. W tym celu definiujemy portfel rozwiązań, które trzeba dostarczyć. Powiększ, żeby zobaczyć szczegóły.

W zależności od potrzeb i możliwości klienta możemy zorganizować:

 • Zamówienie gotowego systemu i koordynację dostosowań i wdrożenia
 • Koordynację wdrożenia systemu tworzonego na zamówienie
 • Realizację dostosowań przez własny dział wdrożeń Klienta (zorganizowanie pracy w różnych modelach, w tym w DevOps)

W ramach wdrożenia narzucimy sprawdzony model dbania o jakość oddawanego produktu (build-in-quality).

Nie musisz się znać na produkcji oprogramowania. Dostarczymy sprawdzone metody, które pozwolą dostarczać wiele aplikacji na czas, z należytą jakością

Treść akordeonu
 • Zaproponujemy efektywną metodę tworzenia oprogramowania. W razie potrzeby przeszkolimy personel Klienta i dostawcę.
 • Przyrost kolejnych funkcjonalności/etapów wdrożenia będzie
  następował iteracyjnie
 • Zadbamy o przygotowanie zadań do wykonania do każdego sprintu (sprint backlog)
 • Zadbamy o jakość:
  • Architektura rozwiązania (Set-Based Design i Architecture Runway)
  • Kod – TDD
  • System – BDD i Model-Based Systems Engineering
  • Wydanie – CI/CD
  • Zadbamy o UAT (user acceptance test) – testy akceptacyjne
  • Jeśli zajdzie taka potrzeba zadbamy o berta testy na grupach fokusowych
 • Dokumentacja techniczna
 • Poprawki błędów
LogotypDP

Etap 6: Wdrożenie

Czy też tego doświadczasz: opóźnienia, błędy, rezultat niezgodny z oczekiwaniami. Pracownicy nie angażują się w projekty, ponieważ mają za dużo obowiązków, zadania narastają. PM mają dosyć przepychania prac przez struktury organizacyjne. Zewnętrzni dostawcy wciąż twierdzą, że czegoś się nie da. Zespoły się nie dogadują.

Pomożemy Ci zorganizować zarządzanie projektami nie tylko na poziomie zespołów, ale całej organizacji. Powiemy jak efektywnie zarządzać wymaganiami, jak zorganizować zarządzanie portfelem, projektem, zespołem. A wszystko to zgodnie z najnowszymi standardami Agile. Powiększ rysunek, żeby zapoznać się ze szczegółami.

Organizujemy pracę wokół strumienia wartości. Każdy etap strumienia wartości jest rozwijany przez strumienie rozwojowe. Dzięki temu realizujemy wiele zmian jednocześnie. Praca wszystkich zespołów jest synchronizowana ze sobą, żeby zapanować nad zależnościami. Każdy zespół pracuje iteracyjnie. Na każdym kolejnym etapie przekazuje do weryfikacji przyrost produktu –  co 2 tygodnie widzisz efekty. Dążymy do wdrożenia minimalnego użytecznego produktu (MVP), uzyskania informacji zwrotnej i reagowania na zmiany.

Celujemy w takie wyniki

0 %

wzrostu obrotów wypracowany tą samą l. pracowników

0 %

wzrostu obrotów w 6 m-cy od zmiany kultury organizacyjnej

0 %

wzrostu wydajności zespołu w 4-m-ce

0 %

wzrostu zysku w 6-m-cy

Przykładowe referencje

Nie musisz nam wierzyć. Sprawdź jak inni oceniają nasze kompetencje. Zobacz pełną listę referencyjną >

Uzyskaliśmy dużo większą efektywność organizacji. Przez 10 lat od wdrożenia nasza firma urosła kilkukrotnie, a operacje są realizowane podobnym zespołem wspomaganym ze strony systemu. Odkryliśmy ukryty potencjał naszej firmy.
Piotr Ruszecki
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Hellmann Worldwide Logistics Polska
Transformacje, optymalizacje, korekty procesów przeprowadzone wspólnie z panem Robertem dały naprawdę ponadprzeciętne osiągniecia, a mnie osobiście pozwoliły zobaczyć nowy świat biznesu i procesów.
Łukasz Kluczewski
Dyrektor Logistyki, Saria Polska
Jeśli chcesz przejść przez proces transformacji cyfrowej z sukcesem, to z czystym sumieniem mogę polecić na przewodnika Roberta Wojtachnika.


Łukasz Komorniczak
Project Manager, Fiege


Sukces to nie kwestia przypadku, ale strategii, wiedzy, pasji - no i odwagi!


Na co czekasz. Umów się na spotkanie i już teraz zacznij zmieniać swoją firmę.