fbpx
Plecy
LogotypDP

Opis szkolenia - AMS® Product Owner/Project Manager

Prowadzenie udanej transformacji Agile wymaga nowych praktyk, które pomogą Twojej organizacji lepiej wspierać cele biznesowe, skutecznie reagować na zmiany, pomagać liderom kierować zespołami, podejmować właściwe decyzje produktowe.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy jak efektywnie tworzyć i maksymalizować wartość produktu od pomysłu do wdrożeniaPoznasz zakres odpowiedzialności Product Ownera i różnicę między zarządzaniem projektem, a zarządzaniem produktem i portfelem.  Poznasz architekturę wymagań Agile. Poznasz zasady i praktyki Agile/Scrum. Dowiesz się jak zdefiniować wizję produktu, wymagania, ale również jak definiować zdolności biznesowe. Nauczysz się  tworzyć backlog produktu. Dowiesz się, jak planować dostarczanie wartości w kolejnych wydaniach zgodnie z praktykami Agile.

Szkolenie to dawka praktycznych ćwiczeń popartych odpowiednią dawką teorii.

LogotypDP

Dla kogo jest to szkolenie?

Kierownicy produktów, projektów, portfela projektów

Kierownicy, dyrektorzy funkcjonalni

Sponsorzy projektów

Kierownicy IT (menedżerowie, dyrektorzy, CIO, CTO)

Analitycy biznesowi

Ten kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunku rozwoju produktów, definiowanie i zarządzanie dostarczaniem wymagań w projektach, zarządzających dostarczaniem rozwiązań.

LogotypDP

Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?

Poznasz zasady Agile

Poznasz zasady i wartości Agile i zidentyfikujesz jakie powinieneś wprowadzić zmiany, żeby móc wdrożyć zwinność z sukcesem. Poznasz słownictwo i zrozumiesz ramy Scrum, w tym role i obowiązki Scrum Mastera Właściciela Produktu i Zespołu oraz jak z nimi współpracować.

Projekt kaskadowy vs. zwinny

Dowiesz się, jak różni się dokumentacja, zarządzanie i raportowanie między projektem kaskadowym, a projektem zwinnym. Poznasz różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem i portfelem. Dowiesz się na czym polega adaptacyjność w projektach i w wytwarzaniu produktów.

Poznasz architekturę wymagań

Poznasz architekturę wymagań Agile (od strategii do zadań zespołu). Dowiesz się jak pisać wymagania dotyczące produktu i zdolności biznesowych. Dzięki tej wiedzy sprawnie będziesz usprawniał organizację.

Nauczysz się pisać historyjki

Dowiedz się, jak pisać skuteczne historyjki użytkownika i przećwiczysz dzielenie historyjek użytkownika na mniejsze, korzystając ze sprawdzonych wzorców.

Nauczysz się planować wydania

Stworzysz realną wizję projektu, prognozę wydania/wersji bez definiowania każdego wymagania na początku. Dowiesz się jak wizualizować postępy w zwinnym projekcie. Nauczysz się szacowania wartości i zarządzania sprzecznymi priorytetami interesariuszy.

Nauczysz się definiować produkt

Poznasz proces definiowania produktu, od wizji po historyjki użytkownika, korzystając z takich narzędzi, jak Lean Product Canvas i User Story Mapping. Nauczysz się definiować MVP produktu. Dowiesz się jak odkrywać produkty i jak iteracyjnie zarządzać ryzykiem.

Jak szybko osiągać efekty

Dowiedz się, jak sprawić, by postęp był widoczny i jak ułatwić dostarczenie projektu w ustalonym czasie. Poznasz kluczowe mierniki Product Ownera.

LogotypDP

Korzyści z wdrożenia Agile

Wg 15 rocznego raport o stanie Agile
LogotypDP

Program szkolenia

Pierwszy dzień

Moduł 1: Sposób myślenia i zasady Agile

 • Czym jest Agile
 • Co charakteryzuje zwinny sposób myślenia
 • Zasady i wartości Agile
 • Framework Scrum
 • Role w zespole Scrum (gra Agile)

Moduł 2: Projekt kaskadowy vs zwinny

 • Czym różnią się projekty kaskadowe od Agile
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem i portfelem
 • Od projektu do produktu
 • Adaptacyjność w projektach i wytwarzaniu produktów

Moduł 3: Architektura wymagań Agile

 • Poznasz architekturę wymagań: epiki, zdolności biznesowe, funkcje, historyjki użytkownika
 • Strumień wartości a zdolności biznesowe
 • Nauczysz się pisać epiki, funkcje i historyjki użytkownika

Moduł 4: Strategia produktowa

 • Rozwój produktu w oparciu o Lean Startup
 • Analiza rynku (Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market, Serviceable Obtainable Market)
 • Opis modelu biznesowego z zastosowaniem Lean Canvas
 • Podejmowanie decyzji na podstawie metod empirycznych
 • Mierniki produktowe
 • Prototypowanie za pomocą hipotez i eksperymentów

Moduł 5: Planowanie produktu

 • Opracuj wizję produktu
 • Zrozumienie klientów i użytkowników poprzez mapy podróży i empatii, a także persony
 • Przetłumaczenie etapów podróży na Epiki i Historyjki Użytkownika
 

Drugi dzień

 

 • Planowanie sposobu osiągnięcia celu z użyciem Impact mapping
 • Zdefiniowanie najmniejszego użytecznego produktu – MVP
 • Planowanie krótko- i długoterminowe
 • Tworzenie Roadmapy Produktu
 • Priorytety
 • Identyfikacja zależności

Moduł 6: Opracowanie Historyjek Użytkownika i zaplanowanie wydania

 • Opracowanie historyjek w Backlogu produktu – jak zespół zwinny dodaje kluczowe informacje do historyjek użytkowników, priorytety, kryteria akceptacji,
 • Estymacje w Story Point – jak zespół Agile korzysta z Planning Pokera, aby oszacować Historie użytkowników w Story Points
 • Podział historyjek na mniejsze
 • Planowanie wydania
 • Porządkowanie Backlogu Produktu

Moduł 7: Walidacja założeń dotyczących produktu

Moduł 8: Praca z Rejestrem Produktu

 • Rozróżnianie wyników i rezultatów
 • Definiowanie wartości
 • Techniki monitorowania postępu
 • Koordynacja prac wielu zespołów nad jednym produktem
 • Nowe historyjki użytkowników do Backlogu Produktu
 • Aktualizacja planu wydania, aby uwzględnić dodatki do Backlogu Produktu
 • Aktualizuje koncepcję produktu i Backlog Produktu w wyniku opinii użytkowników
 • Zarządzanie zaległościami produktowymi
LogotypDP

Parametry szkolenia

 • 2 dni ciekawego szkolenia i praktycznych warsztatów
 • Godziny warsztatu: 8:00-16:00
 • Lokalizacja: Internet (Zoom)
 • Unikalna możliwość rozwiązania swoich praktycznych problemów pod okiem doświadczonego trenera
 • Rezerwacja miejsca jest zagwarantowana po opłaceniu faktury
 • Minimalna ilość uczestników potrzebna do uruchomienia szkolenia: 5 osób
 • Podane ceny są cenami netto
 • Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację Regulaminu Szkoleń
 • Język: polski
LogotypDP

Tak działamy

Zobacz jak wyglądają nasze warsztaty. Praktyczna praca, testy, kanwy, szablony, no i efekty.

LogotypDP

Wybierz najlepszy wariant dla siebie

Wybierz najlepszy dla siebie wariant. W przypadku warsztatu stacjonarnego znajdź dla siebie dogodny termin na liście szkoleń i złóż zamówienie klikając przycisk Zamawiam. W opisie zamówienia podaj termin warsztatu. Jeśli chcesz zamówić szkolenie wewnętrzne, skontaktuj się przez formularz kontaktowy w celu uzgodnienia terminu.

Product Owner/Project Manager

Szkolenie zdalne
1200 PLN Szkolenie (2 dni)
 • Praktyczna wiedza pokazująca jak pracuje Product Owner/Project Manager w Scrum
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
Publiczne
LogotypDP

Poproś o szkolenie wewnętrzne

LogotypDP

Nasza propozycja vs. inne dostępne na rynku

Nasza propozycja

Inne rozwiązania

Zakres szkolenia

Porusza dodatkowo zagadnienia architektury wymagań Agile na różnych poziomach organizacji (od strategii do zadań zespołu). Omawiamy jak tworzyć zdolności biznesowe, które tworzą przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Koncentracja nad zadaniami zespołu i epikach powiązanych z podróżą klienta..

Role

Koncentrujemy się na roli Product Ownera i Project Managera

Koncentracja tylko na roli Product Ownera

Podejście do strategii

Poza Lean Canvas i Lean Startup dodatkowo wprowadzamy w analizę rynku za pomocą szybkich metod (TAM, SAM, SOM).

Koncentracja na Lean Canvas i Lean Startup

LogotypDP

Najczęściej zadawane pytania

Ten warsztat to tylko pierwszy krok do zwinności. Oczywiście możemy kontynuować współpracę podczas jej wdrażania. Współpraca obejmuje szkolenia, warsztaty i coaching podczas całego procesu wdrażania zwinności organizacji. Pracujemy wg ustalonego planu i realizujemy Twoją ścieżkę do większej efektywności.

Warsztat jest płatny przelewem przed rozpoczęciem. Kupujący otrzyma fakturę. 

Nie trzeba się przygotowywać przez warsztatem. Warto przeczytać artykuły umieszczone na blogu, ale nie jest to obowiązkowe.

Nie. Warsztat jest zaprojektowany w taki sposób, żeby osoby które nigdy wcześniej nie spotkały się z pojęciem zwinności poznały wszystkie tajniki zespołów Agile.