fbpx
Plecy
2J0A2849-x700

Akademia
Agile

Pomagamy ambitnym i kreatywnym menadżerom, zarządom i właścicielom dostarczyć sprawdzone rozwiązania (wiedza o zasadach, praktykach, kompetencjach) potrzebne do osiągania zwinności biznesowej przy użyciu Lean, Agile i DevOps, korzystając z SAFe® 

LogotypDP

Stworzyłem Akademię Agile dla ludzi sukcesu, takich jak Ty

Pracuję z przedsiębiorstwami różnej wielkości, które miały dość powolnych wdrożeń strategii, nieudanych wdrożeń systemów informatycznych, problemów z szybkim wprowadzaniem nowych produktów na rynek, niezadowolenia klientów i problemów ze skalowaniem biznesu.

Ta akademia jest dla wszystkich którzy mają dość słuchania, że nie da się czegoś wdrożyć, nie da się szybko, bo potrzebujemy dodatkowych zgód, chcą szybko osiągnąć efekty, tworzyć biznes, który łatwo się skaluje, wykorzystują i tworzą najnowsze technologie i chcą robić to tak, jak robi to 20.000 najnowocześniejszych firm na świecie. A przy okazji chcą zyskać prestiżowe certyfikaty.

Wsparcie we wdrożeniu SAFe®

LogotypDP
Stosuję sprawdzone metody, modele, narzędzia i podejścia, aby pomóc Twojej organizacji odnieść większy sukces i osiągnąć zwinność na drodze transformacji. Moim celem jest minimalizacja negatywnych skutków zmian przez poświęcenie czasu na przygotowanie się do zmiany, wsparcie w procesie zmiany oraz skierowanie energii na realizację strategii i tworzenie wygrywającej kultury. W ramach wsparcia oferuję szkolenia, warsztaty, coaching.
Proces wdrożenia SAFe®

PROCES WDROŻENIA

Proces wdrożenia obejmuje serię szkoleń dla różnych grup pracowników oraz warsztaty przygotowujące i rozpoczynające pracę w SAFe®. Możesz również skorzystać z konsultacji, gdy masz pytania lub chcesz usprawnić proces.

Poznaj ofertę szkoleń SAFe® przygotowujących do wdrożenia zwinnej organizacji. Na rysunku pokazano proces wdrożenia SAFe® i wskazano w jakim momencie powinno się odbyć każde szkolenie.

Poniżej znajdziesz dodatkowe szkolenia, które możesz odbyć w dalszym etapie rozwoju organizacji:

PROGRAM
5 SZKOLEŃ MERYTORYCZNYCH

W Akademii Agile możesz skorzystać z 5 szkoleń przygotowujących do wdrożenia oraz 4 szkoleń dodatkowych. Wszystkie szkolenia są szkoleniami certyfikowanymi, tzn. po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat Scaled Agile Framework. Egzamin jest zdawany w formie zdalnej.

LogotypDP

Leading SAFe®

Weź udział w kursie, aby dowiedzieć się, jak możesz budować zwinność biznesową i wdrożyć SAFe® w Twojej organizacji.

 • Poznaj wartości, zasady, kompetencje organizacji Agile
 • Dowiedz się, w jaki sposób SAFe® pomaga poprawić jakość, produktywność, zaangażowanie pracowników i czas wprowadzania produktów na rynek
 • Zrozum, jak dostosować całą organizację do tych samych celów i jak usprawnić przepływ wartości w całej organizacji
 • W jaki sposób stworzyć zwinność organizacji i zespołu
 • Jak skutecznie zorganizować najważniejsze wydarzenia SAFe® (Planowanie wydania)
 • Jak przyjąć sposób myślenia zorientowany na klienta w całej organizacji
LogotypDP

Lean Portfolio Management

Z kursu dowiesz się jak wdrożyć strategię z sukcesem. Dzięki zarządzaniu portfelem zgodnie z Lean możesz zapewnić współpracę między silosami i organizować dostarczanie strategii wokół wartości, aby szybciej dostosowywać się do potrzeb klientów.

 • Dowiesz się jak planować dynamicznie i być wystarczająco elastycznym, aby dostosowywać inicjatywy i budżety do zmian na rynku
 • Dowiesz się, jak połączyć strategię portfela i inicjatywy z planowaniem i wykonaniem pracy, jak uwzględnić informacje zwrotne, jak tworzyć  budżety partycypacyjne oraz jak dostosować się do zmian, zachowując jednocześnie swoją wizję finansowania i mapę drogową
 • Otrzymasz wskazówki i narzędzia potrzebne do efektywnej pracy w środowiskach zdalnych z zespołami rozproszonymi
LogotypDP

SAFe® Product Owner/Product Manager

Celem kursu jest nabycie umiejętności dostarczania wartości w przedsiębiorstwie Lean:

 • Dowiedz się, jak właściciele produktów (PO) i menadżerowie produktów (PM) powinni współpracować z zespołami i interesariuszami, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla klientów i biznesu
 • Dowiesz się jak umieścić klienta w centrum procesu projektowania, budowania i testowania
 • Poznaj jak pisać epiki, dzielić je na wymagania i  historyjki użytkownika
 • Dowiedz się jak projektować, jak ustalać priorytety, budować, testować i dostarczać produkty o zwiększonej produktywności i wyższej jakości
LogotypDP

SAFe® Scrum Master

Dowiedz jak wspierać i trenować zespoły Agile, aby zapewnić maksymalną wartość biznesową na dużą skalę.

 • Dowiedz się, jak Scrum master wzmacnia i przewodzi zespołom zwinnym
 • Dowiedz się, jak efektywnie prowadzić wydarzenia Agile, takie jak planowanie iteracji, codzienny Scrum i retrospekcje
 • Dowiedz się, jak pomóc zespołom w planowaniu i wykonywaniu ich pracy
 • Nauczysz się także zasad przywództwa służebnego, dzięki czemu możesz pomóc w tworzeniu skutecznych, zaangażowanych i stale doskonalących się zespołów
LogotypDP

SAFe® for Teams

Celem kursu jest nabycie umiejętności umożliwiającej skuteczną pracę w  zespole Agile. Jest zalecany przed rozpoczęciem pracy lub przed następnym wydarzeniem planowania.

 • Kurs nauczy Cię wszystkiego o Twojej roli w zespole Agile
 • Dowiesz się jak Twój zespół powinien współpracować z innymi zespołami w ramach Agile Release Train
 • Dowiesz się, jak planować i wykonywać pracę, jak stosować zasady SAFe® i Agile oraz jak stale się doskonalić

Najczęściej zadawane pytania

Treść akordeonu

Szkoleni ma formę online lub stacjonarną w zamkniętej grupie.

Szkolenia trwają 2 dni po 8 godzin. W trakcie szkoleń przewidziane są przerwy.

Nie. Szkolenie prezentuje kompletne podejście do tworzenia organizacji Lean Agile.

Zalecamy przerobienie całego programu. Jest to szczególnie zalecane, jeśli chcesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.

Nie musisz się przygotowywać przed szkoleniem. Szkolenie jest tak skonstruowane, że przedstawia kompletną wiedzę na każdy temat.

Otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Dostęp do SAFe® Collaborate – wizualnej przestrzeni roboczej online
 • Roczne członkostwo w SAFe® Community Platform
 • Możliwość zdania egzaminu certyfikacyjnego z zakresu każdego szkolenia (w cenie szkolenia opłacono 1 podejście do egzaminu)

Szkolenie jest płatne przelewem przed jego rozpoczęciem. Kupujący otrzyma fakturę. 

Oczywiście możemy kontynuować współpracę podczas wdrożenia SAFe® w całej organizacji.

Sukces to nie kwestia przypadku, ale strategii, wiedzy, pasji - no i odwagi!

Na co czekasz. Dołącz do programu i już teraz zacznij zmieniać swoją firmę.
Nauczę Cię jak w krótkim czasie stać się zwinną organizacją i szybko dostarczać rozwiązania. Wytłumaczę Ci wszystko krok po kroku, dając szablony i prezentując przykłady.

Rozpocznij swoją transformację już dziś